Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA933
Název záměru: RCP - Rohanský ostrov, Praha 8 (objekty B2, B3)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKarlín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2014 11:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.
IČ oznamovatele: 27251128
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2014
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: PHA933_oznameni.pdf (96458 kB) - 30.07.2014 10:16:56
Informace o oznámení: PHA933_infOznam.pdf (462 kB) - 30.07.2014 10:16:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA933_zjistovaci.pdf (5163 kB) - 03.10.2014 11:58:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA933_infZjistovaci.pdf (289 kB) - 03.10.2014 11:58:38
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: