Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA944
Název záměru: Letná Office Park, k.ú. Bubeneč, Praha 6
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA944_duvodyUkonceni.pdf (236 kB) - 09.07.2020 10:39:30
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBubeneč
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2020 10:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Letná Park Centrum a.s., Perlová 371/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ oznamovatele: 27587878
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2014
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA944_oznameni.zip (28282 kB) - 08.10.2014 14:33:47
Informace o oznámení: PHA944_infOznam.PDF (312 kB) - 08.10.2014 14:33:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA944_zjistovaci.zip (8898 kB) - 09.12.2014 12:00:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA944_infZjistovaci.PDF (122 kB) - 09.12.2014 12:00:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: