Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA948
Název záměru: Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A.I, Praha 3, k. ú. Žižkov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2015 09:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Metrostav Epsilon s.r.o., Zenklova 2245/29, Praha 8 - Libeň, 180 00
IČO oznamovatele: 26728532
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2014
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Text oznámení záměru: PHA948_oznameni.zip (182195 kB) - 20.11.2014 16:41:02
Informace o oznámení: PHA948_infOznam.PDF (299 kB) - 20.11.2014 16:41:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA948_zjistovaci.pdf (1921 kB) - 20.03.2015 09:39:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA948_infZjistovaci.pdf (127 kB) - 20.03.2015 09:39:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 3
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: