Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA958
Název záměru: Sběr a zpracování autovraků, č. parc. 2668/72, k.ú. Kyje, při ul. Nedokončená, Praha 14
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA958_duvodyUkonceni.pdf (125 kB) - 17.03.2015 18:17:10
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKyje
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2015 18:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOVO-GROUP, Jateční 1444/11, 170 00 Praha 7
IČO oznamovatele: 40866718
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.01.2015
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PHA958_oznameni.pdf (7187 kB) - 05.01.2015 16:25:23
Informace o oznámení: PHA958_infOznam.PDF (296 kB) - 05.01.2015 16:25:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 14
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: