Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA991
Název záměru: Výstavba Bílý Vrch - revize 1, Praha 20
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2016 14:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Konhefr Počernice s.r.o.
IČ oznamovatele: 27642941
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2015
Zpracovatel oznámení: Hanzlíčková Eugenie Ing.
Text oznámení záměru: PHA991_oznameni.zip (62395 kB) - 12.11.2015 09:49:39
Informace o oznámení: PHA991_infOznam.pdf (1909 kB) - 12.11.2015 09:49:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PHA991_zjistovaci.zip (20613 kB) - 12.01.2016 08:40:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hanzlíčková Eugenie Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.02.2016
Text dokumentace: PHA991_dokumentace.zip (161786 kB) - 25.01.2016 13:12:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA991_infDokumentace.pdf (1732 kB) - 25.01.2016 13:12:43
Vrácení dokumentace: PHA991_vraceni.pdf (2299 kB) - 23.03.2016 09:10:28
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2016
Text posudku: PHA991_posudek.zip (41543 kB) - 22.04.2016 12:56:49
Informace o posudku: PHA991_infPosudek.pdf (1937 kB) - 22.04.2016 12:56:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA991_inf1VP.pdf (973 kB) - 17.05.2016 14:47:31
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA991_zapis1VP.PDF (1152 kB) - 09.06.2016 14:29:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA991_zaveryStan.zip (14739 kB) - 09.06.2016 14:30:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: