Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hanzlíčková Eugenie Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35637/ENV/06; 101705/ENV/11; 87098/ENV16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6770/1092/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Nad cihelnou 14
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 147 00
Zaměstnavatel - telefon: 602 448 113
Bydliště - ulice: Nad cihelnou 14
Bydliště - město: Praha 4
Bydliště - PSČ: 147 00
Bydliště - telefon: 261 221 961, 602 448 113
Email: ehanzlickova@bijo.cz
Poznámka: vodní hospodářství, ovzduší, odpady, chemické látky
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: