Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK054
Název záměru: Výstavba velkoprodejny, přidružených obchodů a kanceláří v areálu bývalého pivovaru Domažlice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PLK054_duvodyUkonceni.pdf (118 kB) - 16.02.2018 09:28:36
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceDomažliceDomažlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2018 09:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BKB-Praha s.r.o., Na Nivách 16/1043, 141 00 Praha 4-Michle
IČO oznamovatele: 49824589
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK054_oznameni.doc (13 kB) - 25.06.2003 06:45:32
Informace o oznámení: PLK054_infOznam.doc (36 kB) - 25.06.2003 06:44:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK054_zjistovaci.doc (38 kB) - 11.08.2003 10:12:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr řešen PLK075