Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1279
Název záměru: Kolejové úpravy a racionalizace trati Železná Ruda-Klatovy
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyBezděkovBezděkov u Klatov
Plzeňský krajKlatovyDešeniceDešenice
Plzeňský krajKlatovyDešeniceMatějovice u Dešenic
Plzeňský krajKlatovyHamryHamry na Šumavě
Plzeňský krajKlatovyJanovice nad ÚhlavouHvízdalka
Plzeňský krajKlatovyJanovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou
Plzeňský krajKlatovyJanovice nad ÚhlavouPetrovice nad Úhlavou
Plzeňský krajKlatovyJanovice nad ÚhlavouRohozno
Plzeňský krajKlatovyJanovice nad ÚhlavouSpůle
Plzeňský krajKlatovyJanovice nad ÚhlavouVeselí nad Úhlavou
Plzeňský krajKlatovyKlatovyKal u Klatov
Plzeňský krajKlatovyNýrskoBystřice nad Úhlavou
Plzeňský krajKlatovyNýrskoHodousice
Plzeňský krajKlatovyNýrskoNýrsko
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaAlžbětín
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaDebrník u Železné Rudy
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaHojsova Stráž
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaŽelezná Ruda
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2008 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SŽDC, s.o., Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8-Karlín
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PLK1279_oznameni.doc (7441 kB) - 29.11.2007 12:11:34
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1279_zjistovaci.zip (548 kB) - 08.01.2008 10:17:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Klatovy
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Nýrsko
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Železná Ruda
PlzeňskýPlzeň-městoDrážní úřad - pracoviště Plzeň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Chybějící dokument již není dohledatelný