Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1348
Název záměru: Přeložka silnice II/201 Kokašice-Nová Ves
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBezdružicePolžice u Bezdružic
Plzeňský krajTachovKokašiceKokašice
Plzeňský krajTachovKokašiceČeliv
Plzeňský krajTachovKonstantinovy LázněKonstantinovy Lázně
Plzeňský krajTachovKonstantinovy LázněNová Ves u Bezdružic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2008 16:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SÚS Stříbro, Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
IČ oznamovatele: 00096520
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: PLK1348_oznameni.pdf (2883 kB) - 16.10.2008 12:22:22
Informace o oznámení: PLK1348_infOznam.doc (58 kB) - 16.10.2008 12:29:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1348_zjistovaci.zip (390 kB) - 24.11.2008 16:28:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: