Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1404
Název záměru: Sběr, výkup, úprava a využívání nebezpečných odpadů, sběr a zpracování autovraků - Tachov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PLK1404_duvodyUkonceni.doc (47 kB) - 26.06.2009 07:09:21
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovTachovTachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2009 08:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PEMELOG s.r.o., Úšava 20, 348 01 Staré Sedliště
IČO oznamovatele: 26413205
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1404_oznameni.pdf (3411 kB) - 29.05.2009 07:10:28
Informace o oznámení: PLK1404_infOznam.doc (56 kB) - 29.05.2009 07:10:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: