Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1443
Název záměru: Obchodní centrum Aréna Plzeň
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2016 07:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AMÁDEUS REAL a.s., Dlouhá tř. 741/13, 110 00 Praha 1-Staré Město
IČO oznamovatele: 16193733
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Smutný Martin Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1443_oznameni.zip (32251 kB) - 16.09.2009 07:51:57
Informace o oznámení: PLK1443_infOznam.doc (58 kB) - 16.09.2009 08:03:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1443_zjistovaci.zip (577 kB) - 05.11.2009 13:05:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Smutný Martin Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1443_dokumentace.zip (8581 kB) - 14.07.2011 08:29:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1443_infDokumentace.doc (55 kB) - 21.07.2011 13:12:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skořepa Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1443_posudek.pdf (452 kB) - 26.09.2011 14:12:54
Informace o posudku: PLK1443_infPosudek.doc (33 kB) - 26.09.2011 14:12:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1443_inf1VP.doc (32 kB) - 05.10.2011 09:07:19
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1443_zapis1VP.zip (1523 kB) - 11.11.2011 13:33:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1443_zaveryStan.zip (521 kB) - 11.02.2016 07:52:38
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: