Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1493
Název záměru: Obnova výroby a rekonstrukce areálu Stölzle – Union s.r.o., Heřmanova Huť
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severHeřmanova HuťVlkýš
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2010 08:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Stölzle – Union s.r.o., U Sklárny 300, 330 24 Heřmanova Huť
IČO oznamovatele: 45349843
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1493_oznameni.pdf (2196 kB) - 17.03.2010 12:49:59
Informace o oznámení: PLK1493_infOznam.doc (55 kB) - 17.03.2010 12:49:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1493_zjistovaci.zip (381 kB) - 14.04.2010 07:21:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: