Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1663
Název záměru: Rozšíření pískovny Skviřín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBorSkviřín
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: Písky - Skviřín, s.r.o., Na Výsluní 1427, 347 01 Tachov
IČO oznamovatele: 25219324
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2013 14:21
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.09.2013
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: PLK1663_oznameni.pdf (7960 kB) - 15.08.2013 11:35:19
Informace o oznámení: PLK1663_infOznam.zip (312 kB) - 15.08.2013 11:35:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1663_zjistovaci.zip (906 kB) - 16.09.2013 14:21:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1663_infZjistovaci.pdf (221 kB) - 16.09.2013 14:21:14
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: