Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1675
Název záměru: MOTOKROSOVÁ TRAŤ „SUŠICE“
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyHrádekTedražice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2014 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Josef Ludvík, Hrádek 197, 342 01 Sušice
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.01.2014
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1675_oznameni.zip (14938 kB) - 10.01.2014 08:28:22
Informace o oznámení: PLK1675_infOznam.pdf (490 kB) - 10.01.2014 08:28:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1675_zjistovaci.zip (3238 kB) - 27.02.2014 13:38:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1675_infZjistovaci.pdf (192 kB) - 27.02.2014 13:38:45
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Sušice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: