Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1677
Název záměru: Větrné elektrárny Střížovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PLK1677_duvodyUkonceni.pdf (279 kB) - 01.02.2018 14:28:18
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihStřížoviceStřížovice u Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2018 14:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OSTWIND CZ, s.r.o., Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.02.2014
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PLK1677_oznameni.zip (56832 kB) - 03.02.2014 14:08:06
Informace o oznámení: PLK1677_infOznam.pdf (348 kB) - 03.02.2014 14:08:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1677_zjistovaci.zip (60033 kB) - 20.03.2014 14:50:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1677_infZjistovaci.pdf (192 kB) - 20.03.2014 14:50:06
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: