Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1704
Název záměru: Rozšíření odstavných ploch a parkovacích stání
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2014 11:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Precision Castparts CZ s.r.o., Univerzitní 36, 316 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 25249959
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2014
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1704_oznameni.pdf (7276 kB) - 04.08.2014 08:28:31
Informace o oznámení: PLK1704_infOznam.zip (54 kB) - 04.08.2014 08:28:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1704_zjistovaci.zip (2927 kB) - 02.09.2014 11:13:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1704_infZjistovaci.doc (72 kB) - 02.09.2014 11:13:14
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: