Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1727
Název záměru: Novostavba stáje pro dojnice Mileč
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihMilečMileč
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2015 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Maňovická zemědělská, a.s., Maňovice 21, 335 01 Nepomuk
IČ oznamovatele: 25227432
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.03.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1727_oznameni.pdf (2049 kB) - 12.02.2015 11:24:17
Informace o oznámení: PLK1727_infOznam.pdf (414 kB) - 12.02.2015 11:24:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1727_zjistovaci.zip (1993 kB) - 16.03.2015 09:00:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1727_infZjistovaci.pdf (184 kB) - 16.03.2015 09:00:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Nepomuk
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: