Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1732
Název záměru: VGP PARK PLZEŇ BRUČNÁ, HALA „B“ FAVELEY
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2;II/4.3;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBručná
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2015 09:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP CZ VIII, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n.N.
IČ oznamovatele: 27431452
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.03.2015
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: PLK1732_oznameni.zip (24344 kB) - 03.03.2015 12:34:59
Informace o oznámení: PLK1732_infOznam.zip (310 kB) - 09.03.2015 06:59:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1732_zjistovaci.zip (3914 kB) - 30.03.2015 09:56:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1732_infZjistovaci.pdf (302 kB) - 30.03.2015 09:56:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: