Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1733
Název záměru: Skladová hala M.A.T. GROUP PLZEŇ
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: M.A.T. Group, s.r.o., Na roudné 176, 301 62 Plzeň
IČO oznamovatele: 26367505
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2015 10:30
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2015
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PLK1733_oznameni.pdf (2635 kB) - 17.03.2015 09:27:43
Informace o oznámení: PLK1733_infOznam.zip (294 kB) - 17.03.2015 12:28:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1733_zjistovaci.pdf (263 kB) - 09.04.2015 10:30:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1733_infZjistovaci.pdf (263 kB) - 09.04.2015 10:30:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: