Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1734
Název záměru: Stavba stáje pro skot k.ú. Kozí
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyBěšinyKozí
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.04.2015 07:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Josef Matějka , Kozí 12, 339 01 Běšiny
IČ oznamovatele: 73718211
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1734_oznameni.pdf (2448 kB) - 23.03.2015 13:26:26
Informace o oznámení: PLK1734_infOznam.zip (159 kB) - 23.03.2015 13:26:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2015
Datum nabytí právní moci: 19.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1734_zjistovaci.pdf (256 kB) - 17.04.2015 07:47:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: