Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1736
Název záměru: Výrobní areál PRESSOL Tschechien s.r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.1;II/4.2;II/7.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovTachovVítkov u Tachova
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2015 08:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PRESSOL Tschechien s.r.o., Nepomucká 1729/3, 326 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 26315955
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.04.2015
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1736_oznameni.pdf (13134 kB) - 01.04.2015 10:13:56
Informace o oznámení: PLK1736_infOznam.zip (159 kB) - 01.04.2015 10:13:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2015
Datum nabytí právní moci: 26.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1736_zjistovaci.zip (2880 kB) - 23.04.2015 08:20:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Tachov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: