Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1759
Název záměru: Návrh oboustranných odpočívek Sulkov s výstavbou Truckparků na dálnici D5 v km 91,3
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2016 09:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JIVAPOP REAL ESTATE INVESTMENT CZ s.r.o., Zimní 31, 530 02 Dašice
IČ oznamovatele: 02130211
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2016
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: PLK1759_oznameni.pdf (17964 kB) - 17.12.2015 10:01:19
Informace o oznámení: PLK1759_infOznam.zip (357 kB) - 17.12.2015 10:01:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1759_zjistovaci.pdf (390 kB) - 28.01.2016 09:56:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: