Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1762
Název záměru: Rekonstrukce a modernizace stávajícího areálu firmy Pfeifer Holz s.r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/5.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceTrhanovTrhanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2016 13:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pfeifer Holz, s.r.o., Trhanov 72, 345 33 Trahnov
IČO oznamovatele: 62618725
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2016
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru: PLK1762_oznameni.zip (36828 kB) - 23.12.2015 08:13:33
Informace o oznámení: PLK1762_infOznam.zip (355 kB) - 23.12.2015 08:13:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2016
Datum nabytí právní moci: 25.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1762_zjistovaci.pdf (459 kB) - 22.01.2016 13:01:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: