Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1772
Název záměru: Výrobní závod Horní Lukavice - Háje
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihHorní LukaviceHorní Lukavice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2016 09:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A-Z PREZIP a.s., Pardubická 326, 537 01 Chrudim
IČO oznamovatele: 25969901
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2016
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Text oznámení záměru: PLK1772_oznameni.zip (53784 kB) - 21.03.2016 11:32:39
Informace o oznámení: PLK1772_infOznam.pdf (129 kB) - 21.03.2016 11:32:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2016
Datum nabytí právní moci: 07.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1772_zjistovaci.zip (2099 kB) - 09.05.2016 09:47:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: