Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1819
Název záměru: Ekologická likvidace autovraků Borek u Rokycan – změna kapacity
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyRokycanyBorek u Rokycan
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2017 09:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jan Jedlička, Borek 105, 337 00 Rokycany
IČO oznamovatele: 71568468
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.04.2017
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1819_oznameni.pdf (555 kB) - 06.04.2017 10:09:43
Informace o oznámení: PLK1819_infOznam.pdf (526 kB) - 06.04.2017 10:09:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2017
Datum nabytí právní moci: 20.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1819_zjistovaci.zip (1157 kB) - 18.05.2017 09:35:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: