Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1824
Název záměru: Prodloužení hornické činnosti v lomu Svrčovec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyDolanySvrčovec
Plzeňský krajKlatovyKlatovyŠtěpánovice u Klatov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2017 08:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec
IČO oznamovatele: 27096670
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.05.2017
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: PLK1824_oznameni.zip (37522 kB) - 20.04.2017 08:55:05
Informace o oznámení: PLK1824_infOznam.zip (157 kB) - 20.04.2017 08:55:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2017
Datum nabytí právní moci: 20.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1824_zjistovaci.zip (2143 kB) - 15.05.2017 08:41:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: