Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1842
Název záměru: OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o. – Ekologizace asfaltového hospodářství
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5;II/10.4;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoLetkovLetkov
Plzeňský krajPlzeň-městoStarý PlzenecStarý Plzenec
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.09.2017 15:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OBALOVNA LETKOV, spol. s .r.o., Letkov 171, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 49790633
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2017
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1842_oznameni.zip (9925 kB) - 07.08.2017 09:56:46
Informace o oznámení: PLK1842_infOznam.pdf (528 kB) - 07.08.2017 09:56:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2017
Datum nabytí právní moci: 24.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1842_zjistovaci.zip (788 kB) - 20.09.2017 15:32:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: