Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1848
Název záměru: Revitalizace průmyslového parku Sušice nad Otavou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;II/4.3;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovySušiceSušice nad Otavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2018 13:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1848_oznameni.zip (5027 kB) - 31.08.2017 08:46:11
Informace o oznámení: PLK1848_infOznam.zip (9572 kB) - 01.03.2018 13:44:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2017
Datum nabytí právní moci: 19.02.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1848_zjistovaci.zip (7349 kB) - 18.10.2017 11:54:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: