Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1854
Název záměru: MVE Nové Městečko
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PLK1854_duvodyUkonceni.pdf (216 kB) - 07.10.2019 10:50:42
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyDlouhá VesNové Městečko
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.10.2019 10:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RenoEnergie, a.s., na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČ oznamovatele: 27128164
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.10.2017
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: PLK1854_oznameni.zip (8329 kB) - 06.10.2017 09:00:44
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: PLK1854_infOznam.pdf (527 kB) - 06.10.2017 09:00:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1854_zjistovaci.zip (1633 kB) - 27.11.2017 14:01:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2019
Text dokumentace: PLK1854_dokumentace.zip (13004 kB) - 03.05.2019 07:46:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1854_infDokumentace.pdf (531 kB) - 03.05.2019 07:46:49
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Láznička Vladimír Ing., PhD.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1854_posudek.zip (9493 kB) - 07.10.2019 10:49:51
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1854_inf1VP.pdf (506 kB) - 13.06.2019 14:34:35
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1854_zapis1VP.pdf (350 kB) - 07.10.2019 10:43:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: