Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1862
Název záměru: Rozšíření zemědělského areálu Bušovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyBušoviceBušovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2019 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek č. p. 400, 338 21 Osek
IČ oznamovatele: 25211943
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.03.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1862_oznameni.pdf (4059 kB) - 22.02.2018 13:47:45
Informace o oznámení: PLK1862_infOznam.pdf (550 kB) - 22.02.2018 13:47:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1862_zjistovaci.zip (3266 kB) - 10.04.2018 13:45:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1862_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 06.03.2019 09:51:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.04.2019
Text dokumentace: PLK1862_dokumentace.pdf (8167 kB) - 06.03.2019 09:52:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1862_infDokumentace.pdf (643 kB) - 06.03.2019 09:52:53
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1862_posudek.zip (1391 kB) - 15.07.2019 14:57:24
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1862_inf1VP.pdf (207 kB) - 06.03.2019 09:54:58
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1862_zaveryStan.pdf (559 kB) - 15.07.2019 14:59:47
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýRokycanyMěstský úřad Rokycany
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: