Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1864
Název záměru: Debrník, Železná Ruda Přestavba – dům s pečovatelskou službou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/118
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaDebrník u Železné Rudy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2018 07:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TORION, projekční kancelář, s.r.o, Mánesova 1, 301 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 61169111
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2018
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1864_oznameni.pdf (5674 kB) - 09.03.2018 08:37:44
Informace o oznámení: PLK1864_infOznam.zip (481 kB) - 09.03.2018 08:37:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2018
Datum nabytí právní moci: 15.05.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1864_zjistovaci.zip (2013 kB) - 13.04.2018 07:34:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: