Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1865
Název záměru: Průmyslová hala Stříbrsko, k.ú. Ostrov u Stříbra
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovKostelecOstrov u Stříbra
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2018 12:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ XXXII, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha
IČ oznamovatele: 05593298
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1865_oznameni.zip (11541 kB) - 17.04.2018 09:14:28
Informace o oznámení: PLK1865_infOznam.zip (284 kB) - 01.06.2018 11:14:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2018
Datum nabytí právní moci: 03.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1865_zjistovaci.zip (1654 kB) - 01.06.2018 12:32:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1865_infZjistovaci.pdf (342 kB) - 01.06.2018 11:15:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: