Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1870
Název záměru: Zařízení pro nakládání s odpady Plzeň – Dastit Technology
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2018 08:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dastit Technology s.r.o, Klicperova 2576/9, 326 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 29092485
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2018
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1870_oznameni.pdf (3685 kB) - 30.05.2018 11:43:30
Informace o oznámení: PLK1870_infOznam.pdf (525 kB) - 30.05.2018 11:43:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2018
Datum nabytí právní moci: 23.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1870_zjistovaci.zip (1888 kB) - 23.07.2018 08:36:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1870_infZjistovaci.pdf (342 kB) - 23.07.2018 08:36:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: