Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1871
Název záměru: Modernizace farmy Červený Hrádek
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňČervený Hrádek u Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: Thu Aug 09 10:36:43 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, Červenohrádecká 186/50, 312 00 Plzeň 4
IČ oznamovatele: 00118508
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Jun 13 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2018
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1871_oznameni.zip (9340 kB) - 12.06.2018 14:16:17
Informace o oznámení: PLK1871_infOznam.pdf (522 kB) - 12.06.2018 14:16:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Aug 09 00:00:00 CEST 2018
Datum nabytí právní moci: Tue Oct 16 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1871_zjistovaci.zip (1934 kB) - 09.08.2018 10:36:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1871_infZjistovaci.pdf (340 kB) - 09.08.2018 10:36:43
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: