Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1889
Název záměru: Konsolidační centrum Rokycany
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyRokycanyRokycany
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2019 10:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Thomas Duvenbeck Immobilien s.r.o.,Volduchy 398, 338 22 Volduchy
IČ oznamovatele: 26470357
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1889_oznameni.zip (16465 kB) - 06.12.2018 11:08:31
Informace o oznámení: PLK1889_infOznam.pdf (521 kB) - 06.12.2018 11:08:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2019
Datum nabytí právní moci: 14.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1889_zjistovaci.zip (1297 kB) - 11.02.2019 10:37:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1889_infZjistovaci.pdf (340 kB) - 11.02.2019 10:37:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýRokycanyMěstský úřad Rokycany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: