Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1916
Název záměru: Obytný soubor RD, Stříbro, lokalita STR-BI-2R-D
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovStříbroStříbro
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2019 08:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RAZKA develop s.r.o., náměstí Republiky 86, 347 01 Tachov
IČO oznamovatele: 05016878
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 31.10.2019
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1916_oznameni.pdf (5825 kB) - 01.10.2019 10:42:28
Informace o oznámení: PLK1916_infOznam.pdf (520 kB) - 01.10.2019 10:42:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2019
Datum nabytí právní moci: 10.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1916_zjistovaci.zip (1496 kB) - 08.11.2019 08:42:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1916_infZjistovaci.pdf (547 kB) - 08.11.2019 08:42:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Stříbro
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: