Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1924
Název záměru: Tachov - regionální sušárna kalu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovTachovTachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2020 11:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
IČ oznamovatele: 47700521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.01.2020
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1924_oznameni.pdf (16373 kB) - 18.12.2019 10:09:52
Informace o oznámení: PLK1924_infOznam.zip (285 kB) - 31.01.2020 11:36:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2020
Datum nabytí právní moci: 03.03.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1924_zjistovaci.zip (1601 kB) - 31.01.2020 11:17:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1924_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 31.01.2020 11:33:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: