Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1938
Název záměru: Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyKlatovyOtín u Točníku
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: XAVEROV, a.s., Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
IČO oznamovatele: 27460363
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2020 16:25
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2020
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1938_oznameni.zip (3292 kB) - 20.07.2020 10:47:58
Informace o oznámení: PLK1938_infOznam.pdf (510 kB) - 20.07.2020 10:47:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2020
Datum nabytí právní moci: 16.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1938_zjistovaci.zip (915 kB) - 14.09.2020 16:25:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1938_infZjistovaci.pdf (375 kB) - 14.09.2020 16:25:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Klatovy
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: