Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1946
Název záměru: CPI Park Mlýnec - západ
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Veřejné projednání
Zařazení: II/106;II/107;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBorVysočany u Boru
Plzeňský krajTachovPřimdaMlýnec pod Přimdou
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2021 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Czech Property Investments, a.s., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 42716161
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 30.10.2020
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1946_oznameni.zip (52404 kB) - 02.10.2020 12:31:47
Informace o oznámení: PLK1946_infOznam.zip (408 kB) - 30.09.2020 09:31:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1946_zjistovaci.zip (22758 kB) - 19.11.2020 11:33:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1946_infZjistovaci.pdf (453 kB) - 19.11.2020 11:33:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2021
Text dokumentace: PLK1946_dokumentace.zip (185702 kB) - 08.03.2021 18:23:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1946_infDokumentace.zip (404 kB) - 08.03.2021 18:23:21
Vrácení dokumentace: PLK1946_vraceni.pdf (350 kB) - 20.05.2021 09:07:54
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1946_inf1VP.pdf (341 kB) - 29.04.2021 11:52:07
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: