Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1957
Název záměru: Obalovna asfaltových směsí Přeštice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihPřešticePřeštice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2021 08:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PORR a.s., Dubečská 3238/26, 100 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 43005560
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.04.2021
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PLK1957_oznameni.zip (39605 kB) - 05.03.2021 11:41:04
Informace o oznámení: PLK1957_infOznam.pdf (510 kB) - 05.03.2021 11:41:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1957_zjistovaci.zip (4523 kB) - 26.04.2021 08:33:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1957_infZjistovaci.pdf (378 kB) - 26.04.2021 08:33:42
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Přeštice
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: