Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1973
Název záměru: Rozvoj skiareálu Samoty, Železná Ruda, přívod vody do akumulace - Jezerní potok
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PLK1973_duvodyUkonceni.pdf (92 kB) - 06.08.2021 13:09:03
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaŠpičák
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaŽelezná Ruda
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.08.2021 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Samoty s.r.o., Explora Business Centre Jupiter, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 24120341
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 19.07.2021
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: PLK1973_oznameni.zip (7845 kB) - 18.06.2021 11:27:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: PLK1973_infOznam.zip (412 kB) - 18.06.2021 11:27:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: