Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1987
Název záměru: I/19 Losiná – Nezvěstice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoNezbavěticeNezbavětice
Plzeňský krajPlzeň-městoNezvěsticeNezvěstice
Plzeňský krajPlzeň-městoŠťáhlavyŠťáhlavice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2022 09:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2022
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1987_oznameni.pdf (17707 kB) - 17.03.2022 10:39:55
Informace o oznámení: PLK1987_infOznam.pdf (529 kB) - 17.03.2022 10:39:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2022
Datum nabytí právní moci: 11.06.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1987_zjistovaci.zip (2423 kB) - 11.05.2022 09:21:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1987_infZjistovaci.pdf (377 kB) - 11.05.2022 09:21:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoMěstský úřad Starý Plzenec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: