Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK2032
Název záměru: Skládka Černošín, rozšíření
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovČernošínKrásné Údolí u Černošína
Plzeňský krajTachovČernošínLažany u Černošína
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2023 07:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKODEPON s.r.o., Lažany 36, Černošín, 349 01 Stříbro
IČ oznamovatele: 49790927
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2023
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PLK2032_oznameni.pdf (5901 kB) - 18.07.2023 09:09:26
Informace o oznámení: PLK2032_infOznam.pdf (516 kB) - 18.07.2023 09:09:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2023
Závěry zjišťovacího řízení: PLK2032_zjistovaci.zip (1596 kB) - 19.09.2023 07:46:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK2032_infZjistovaci.pdf (376 kB) - 19.09.2023 07:46:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýTachovMěstský úřad Stříbro
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: