Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK615
Název záměru: MVE Klášterský mlýn
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyRejštejnKlášterský Mlýn I
Plzeňský krajKlatovyRejštejnRejštejn
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2007 09:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RenoEnergie, a.s., Rošovická 295, Praha 9 - koloděje
IČO oznamovatele: 27128164
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Šumava
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: PLK615_oznameni.pdf (214 kB) - 13.12.2006 08:35:28
Informace o oznámení: PLK615_infOznam.doc (56 kB) - 13.12.2006 08:59:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK615_zjistovaci.zip (634 kB) - 23.01.2007 15:07:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Železná Ruda
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Křivka Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK615_dokumentace.pdf (5419 kB) - 12.03.2007 16:05:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK615_infDokumentace.tif (47 kB) - 29.08.2007 09:23:09
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK615_posudek.zip (1013 kB) - 23.07.2007 09:24:55
Informace o posudku: PLK615_infPosudek.doc (52 kB) - 23.07.2007 09:28:46
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PLK615_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (141 kB) - 31.10.2007 11:10:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK615_inf1VP.doc (51 kB) - 02.08.2007 10:44:48
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK615_zapis1VP.doc (33 kB) - 24.09.2007 07:59:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK615_zaveryStan.doc (95 kB) - 24.09.2007 08:50:04
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Železná Ruda
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: