Záměry na území ČR
Kód záměru: STC065
Název záměru: Výrobní a obchodní areál INPRO
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraČáslavČáslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2004 16:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: INPRO Čáslav s.r.o., Areál ZOD Potěhy, 285 63 Tupadly
IČO oznamovatele: 25108727
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC065_oznameni.doc (244 kB) - 12.02.2003 16:36:37
Informace o oznámení: STC065_infOznam.doc (51 kB) - 12.02.2003 16:38:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC065_zjistovaci.doc (89 kB) - 17.09.2003 12:33:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dřevíkovský Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC065_dokumentace.pdf (1032 kB) - 29.09.2003 16:37:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC065_infDokumentace.doc (53 kB) - 29.09.2003 16:37:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC065_posudek.doc (154 kB) - 12.01.2004 08:29:46
Informace o posudku: STC065_infPosudek.doc (51 kB) - 12.01.2004 08:30:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC065_inf1VP.doc (42 kB) - 12.01.2004 08:41:02
Zápis z 1. veřejného projednání: STC065_zapis1VP.doc (65 kB) - 04.02.2004 07:43:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC065_zaveryStan.doc (127 kB) - 01.03.2004 16:53:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: