Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1022
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Chrást
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkChrástChrást u Poříčan
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2009 09:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agroracio, s.r.o., 5. května 191, 289 11 Pečky
IČ oznamovatele: 48949434
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1022_oznameni.pdf (5638 kB) - 31.12.2008 07:36:32
Informace o oznámení: STC1022_infOznam.doc (78 kB) - 31.12.2008 07:33:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1022_zjistovaci.doc (125 kB) - 30.01.2009 09:36:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Nymburk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: