Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1045
Název záměru: Pod Skalami - obytný soubor
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkNeratoviceLobkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2016 08:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Atelier Albis s.r.o., Půlkruhová 813, 160 00 Praha 6
IČO oznamovatele: 28504534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření: 22.02.2009
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Text oznámení záměru: STC1045_oznameni.pdf (7658 kB) - 11.02.2009 14:49:49
Informace o oznámení: STC1045_infOznam.doc (100 kB) - 16.02.2009 18:31:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1045_zjistovaci.doc (282 kB) - 18.03.2009 10:39:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1045_infZjistovaci.doc (70 kB) - 12.01.2016 08:19:45
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Neratovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: