Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1068
Název záměru: Lodní zdvihadlo Slapy
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovRabyněRabyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2009 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3 - Vinohrady
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Text oznámení záměru: STC1068_oznameni.doc (5441 kB) - 26.03.2009 09:16:41
Informace o oznámení: STC1068_infOznam.doc (60 kB) - 26.03.2009 09:16:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1068_zjistovaci.doc (211 kB) - 05.05.2009 09:10:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: