Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1198
Název záměru: Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou k.ú. Velká Dobrá(Laboratorní a demonstrační linka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoVelká DobráVelká Dobrá
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2018 08:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGMECO LT, s.r.o.
IČ oznamovatele: 27100022
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC1198_oznameni.zip (10795 kB) - 11.12.2009 07:47:58
Informace o oznámení: STC1198_infOznam.pdf (60 kB) - 18.04.2018 08:54:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1198_zjistovaci.zip (3740 kB) - 18.04.2018 08:53:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1198_dokumentace.zip (28252 kB) - 26.10.2010 15:00:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1198_infDokumentace.doc (76 kB) - 26.10.2010 12:30:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1198_posudek.zip (28375 kB) - 19.04.2011 08:24:10
Informace o posudku: STC1198_infPosudek.doc (56 kB) - 22.04.2011 07:45:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1198_inf1VP.doc (65 kB) - 05.05.2011 09:34:45
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1198_zapis1VP.zip (3337 kB) - 20.09.2011 09:01:40
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
STC1198_inf2VP.doc (65 kB) - 26.05.2011 14:40:23
Zápis z 2. veřejného projednání: STC1198_zapis2VP.zip (3294 kB) - 10.06.2011 07:54:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2011
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1198_zaveryStan.pdf (587 kB) - 20.09.2011 09:02:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: