Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1208
Název záměru: Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č. 672/1 v k.ú. Bělice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1208_duvodyUkonceni.pdf (384 kB) - 05.01.2018 14:12:30
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovNeveklovBělice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2018 14:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, 156 21 Praha 5
IČ oznamovatele: 45798222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: STC1208_oznameni.zip (6812 kB) - 05.01.2010 23:59:24
Informace o oznámení: STC1208_infOznam.doc (81 kB) - 07.01.2010 06:31:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1208_zjistovaci.doc (125 kB) - 10.02.2010 16:43:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: